Problemløsningsværktøjer

Der findes flere forskellige problemløsningsværktøjer – nogen er lettere tilgængelige end andre.

Brugen af disse værktøjer afhænger helt af, hvilken situation du er i – og hvor kompleks din problemstilling er.

Under alle omstændigheder skal man kende sit problem – så det er klart defineret.

I første omgang kan det være en god ide, at benytte metoden 5 x hvorfor – som, efter min mening, er lettest at gå til, da den i al sin enkelthed går ud på at man “bider sig fast” i problemstillingen, og ikke accepterer det første svar, men spørger dybere ind, og derved kommer tættere på problemets kerne, og årsagen hertil.

Storgaard Innovation har skrevet et hæfte der omhandler flere forskellige problemløsningsværktøjer herunder blandt andet 5 x hvorfor, fiskebensdiagram og forskellige brainstorming-metoder.

Jeg har lavet en film om 5 x hvorfor – den kan du se her:

 

 

Ønsker du hæftet om problemløsningsværktøjer – eller hjælp til at bruge værktøjerne, så kontakt Storgaard Innovation – gerne via hjemmesiden www.storgaardinnovation.dk