Målstyringstavler

Tavler kan bruges til meget – også målstyring, så derfor lidt inspiration til, hvordan målstyringstavlen kan bruges.

Det at have mål, betyder meget, både i forhold til adfærd, men også i forhold til motivation i forhold til arbejdet.

Ingen mål – ingen retning – så derfor sæt mål, og brug dem aktivt!

Der bør være sammenhæng mellem målene i hierarkiet i virksomheden, således at, de mål der er i toppen af virksomheden ruller ned igennem virksomheden, og lander “nede på gulvet” så den enkelte medarbejder kan forholde sig til dem.

Når man bruge tavlen skal man også tænke løbende forbedringer ind – så målstyringstavlen vil ofte have sammen hæng med forbedringstavlen – og faktisk oftest være en del af samme tavle.

Et eksempel:

Der er et mål på for eksempel 85 % (af et eller andet) – som medarbejder har man opnået 79%, og er derfor nød til at skrive med den røde tusch (havde man nået målet skriver man med grøn).

Når man skriver med den røde tusch – skal man også skrive en årsag til manglende målopnåelse – ikke nogen lang forklaring, men blot et par stikord, så man ved hvad der er sket.

Nu har man altså en årsag – men der er endnu ikke gjort noget ved den – så årsagen bør kaste ideer af sig fra medarbejdere for udbedring af årsagen – de kan ske løbende, eller ved et tavlemøde.

Disse ideer skal så prioriteres (evt. i matrix) og skrives i handleplan med tovholder og deadline.

Kan man ikke umiddelbart finde løsninger på problemet kan man gøre 2 ting – man kan lave flere registreringer på årsagen, så man følger området i en periode, og får flere facts om årsagen – eller man kan benytte problemløsningsværktøjer for at komme ind til kernen i problemstillingen.

På denne måde “binder” man målstyring og løbende forbedringer sammen, så tavlen bliver et aktiv i arbejdsområdet.

Se filmen om tavler her – det er samme film som ved forbedringstavler:

Har du brug for hjælp til at få tavlen etableret eller måske genoplivet, så har Storgaard Innovation rigtig godt erfaringer med dette – så kontakt mig gerne på www.storgaardinnovation.dk