LEAN-templet en guideline

Det er en god ide, at kigge på LEAN-templet, når man begynder at arbejde med LEAN, den kan være med til at vise retning i forhold til LEAN-rejsen.

Templet er bygget op, så man har et fundament – som naturligvis skal være sikkert og stabilt, inden man går op i søjlerne.

Taget symboliserer det vi ønsker at opnå med LEAN, så LEAN bliver midlet til at nå målet, som kan beskrives således: At matche kundens forventninger gennem høj kvalitet, korte leveringstider, lave produktionsomkostninger og et højt serviceniveau.

Midt i templet ligger de løbende forbedringer, som er styrende for fremdrift og udvikling.

Templet er delt ind i 9 hovedområder, som jeg kort beskriver her.

De første 5 ligger i fundamentet:

1. Forstå kunderne og organiser opgaverne.

  • Opbyg den optimale organisation som understøtter kunde-krav
  • Sørg for færrest mulige ansvarsskift = procesorganisering
  • Sørg for bredde omkring kompetencer

2. Overtag styringen.

  • Hav fokus på opgavemængde i forhold til ressourcer
  • Lav målinger der understøtter dette
  • Fokuser på kapacitetsstyring og kompetencer

3. Skab synlighed.

  • Etabler synlige og logiske processer
  • Synliggør mål og resultater
  • Få overblik – gerne med tavler

4. Stol på standarder.

  • Find den bedste og mest korrekte metode til udførsel af opgaven (best practise)
  • Fasthold standarden i en SOP (guideline, tjekliste, skabelon)
  • Foretag løbende forbedringer på standarden i samarbejde

5. Tydeliggør ansvar.

  • Involvér medarbejderne i planlægning, idé-skabelse og forbedringsaktiviteter
  • Som leder, er du synlig og er rollemodel for den øvrige organisation
  • Skab teams med fælles normer og værdier

Så kommer vi op i søjlerne:

6. Skab flow.

  • Skab en rytme i arbejdsgangene, som er i indbyrdes balance – og opfylder kundens behov
  • Kend værdikæden, så der kan fokuseres på minimal spild
  • Gør altid så meget færdig som muligt (beskrevet i SOP)

7. Forebyg fejl.

  • Find metoder til identificering og fjernelse af fejl
  • Brug fejl konstruktivt – det er en læringsproces
  • Gennemfør konkrete målinger der fokuserer på fejlreduktion

Så er vi i templets midte:

8. Løbende forbedringer (kaizen)

  • Styrk indsatsen omkring løbende forbedringer, så det er en naturlig del af arbejdsopgaven
  • Etablér målinger der understøtter de løbende forbedringer – mål også på effekten af forbedringerne
  • Synliggør indsatsen på tavler og udbred i organisationen

Så nåede vi til taget, som er altafgørende for virksomhedens eksistens:

9. Maksimér kundeværdi.

  • Forstå hvem kunden er, og vær vidende om dennes krav
  • Skab overblik over kunderne – såvel eksterne, som interne – og beskriv deres værdibegreber
  • Etablér en fast struktur for hvordan kundernes behov følges – for de ændrer sig måske

Bruger man LEAN-templet som rettesnor for LEAN-implementeringen, har man en god chance for at skabe succes.

LEAN-templet

Få hjælp til brugen af LEAN-templet – kontakt Storgaard Innovation via www.storgaardinnovation.dk