Lær at se spild

I LEAN fokuserer man på hvad der skaber værdi for kunden – derfor er det vigtigt at kunne “se spildet”, for derved at kunne fokusere på at fjerne så meget af det som muligt.

Spildet er i en del tilfælde synligt, blot ved at fokusere på det.

Jeg vil dog anbefale, at man starter med at finde spild ved hjælp af værdistrømsanalysen, som beskriver hele værdikæden – hvis ikke man laver analysearbejdet, kan man risikere ikke i tilstrækkelig grad at have styr på hvordan fjernelsen af spildet påvirker andre i værdikæden – hvorved man måske påvirker nogen negativt.

Det er lidt forskelligt, hvor mange spildtyper der opereres med – jeg har valgt 7 + 2 – hvor der også er fokus på 2 typer af spild, som er fokuseret på det menneskelige, mens de øvrige er mere “produktionsmæssige”

Arbejdet med LEAN går ud på at eliminere spildet i, og omkring, alle processer – så det gælder om at kunne få øje på det.

Få en kort gennemgang af spildtyperne i denne film:

Se desuden spildtyperne her:

LEAN spildtyper

Har du brug for hjælp med LEAN – så kontakt gerne Storgaard Innovation – via www.storgaardinnovation.dk