Det grønne LEAN

Der findes et begreb der kaldes “grønt LEAN” eller “green LEAN” – det går ud på, at man ser på energi og ressourcer i og omkring alle processer.

Arbejder man med denne form for LEAN, kan man med fordel benytte nogen af de samme værktøjer som når man arbejder med det mere traditionelle LEAN – fokus er på nogle andre spildtyper, og det kan være mere kompleks at arbejde med.

Værktøjer i forbindelse med grøn LEAN kan være:

  • Værdistrømsanalysen, hvor man fokuserer på forbrug, materialer og ressourcer
  • Synliggørelse af layout og flow – ved at anvende flowdiagrammer og spagetti-diagrammer
  • 5S, der går ud på at skabe orden og ryddelighed – men også kan fokusere på forbrug
  • Tavler til målstyring og løbende forbedringer
  • OEE og SMED – med fokus på en effektiv ressourceudnyttelse

Spildtyperne i grøn LEAN er lidt anderledes end i traditionel LEAN:

Grøn LEAN spildtyper

 

Storgaard Innovation har ikke de store erfaringer med grøn LEAN, men har i mange sammenhænge arbejdet med LEAN, hvor vi fokuserer på at forbruge mindre energi i forhold til producerede emner.

Har du et projekt, som du gerne vil vise frem, så kigger jeg gerne forbi – kontakt mig via www.storgaardinnovation.dk